Platform Houtrook wil van houtkachels af

Open haarden en houtkachels zijn sluipmoordenaars!

Weerhuisje.eu - Platform Houtrook wil van houtkachels af - Een lekker vuurtje

Het stoken van hout is ongezond: het kan overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt daarom aan de minister actie te ondernemen.


Wie hout verbrandt brengt schadelijke stoffen in de lucht, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), koolmonoxide en zware metalen. Dat is zowel slecht voor de gezondheid als voor het milieu.

Die actie zou volgens het platform moeten bestaan uit:

  1. Het ontmoedigen van het stoken van hout door voorlichting om de schadelijke effecten van houtrook meer bekend te maken.
  2. Het (mede) mogelijk maken van het ontwikkelen van een meetmethode en criteria voor onaanvaardbare overlast/gezondheidseffecten en bijbehorende regelgeving om handhaving mogelijk te maken.
  3. Het (mede) mogelijk maken van een systeem met eisen voor de gehele stookinstallatie en het gebruik ervan. Verder verzoeken wij u deze problematiek en de aanpak ervan op te nemen in het op te stellen Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit.
  4. Een belasting per schoorsteen per dag van €10 of €3650 per jaar met terugwerkende kracht, dit over de periode dat een huis in bezit is of de schoorsteen is aangebracht. Deze opbrengsten direct gebruiken voor luchtreiniging door middel van luchtwassers en dergelijke op deze lokaties.

In haar brief aan de minister schrijft het Platform dat het graag verder wil investeren in deze oplossingsrichtingen. De minister zou budget beschikbaar moeten stellen voor een vervolgaanpak.

Volgens Milieu Centraal zijn houtkachels en open haarden ook niet energie-efficiënt. Bij een open haard verdwijnt 90 procent van de warmte door de schoorsteen, bij een houtkachel 20 tot 40 procent. Volgens de milieuorganisatie zijn pelletkachels duurzamer omdat ze bij ‘matig’ gebruik veel minder luchtvervuiling veroorzaken.

Milieudefensie wijst houtstook, of het grootschalig stimuleren van pelletkachels, als methode om van het gas af te komen, af. Zeker in stedelijke gebieden waar mensen dicht op elkaar wonen, vindt de organisatie houtstook ook via pelletkachels niet aan te raden. Toch geeft de overheid subsidie op de aanschaf van pelletkachels. Het stoken op pellets is een mogelijk alternatief als vervanger voor verwarming zonder aardgas.

Lees hier de complete brief met bijlagen van Platform Houtrook en Gezondheid

Lees ook: Uitstoot houtkachel schadelijker dan dieselauto


Kom je een leuke pagina of video tegen over "Houtstook en Fijnstof" dan hoor ik het graag via mail en zal deze hier toevoegen.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK