Fijnstofnorm index

Wat is de Norm??

U kunt natuurlijk een professionele fijnstofmeter kopen of huren. Wij zijn echter meer van het 'Doe Het Zelven'...
De meeste gebruikers meten de luchtkwaliteit aan de hand van onderstaande fijnstof normtabel index. U meet de waarden over een bepaalde periode en analyseert aan de hand van de fijnstof index tabel in hoeverre er sprake is van schadelijke of ongewenste luchtverontreiniging.

Hoe wordt fijnstof gemeten?

Microgram per m3 (µg/m3)
Eenheid: µg per m3, microgram per kubieke meter. Meeteenheid van o.a. de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Het is in dit geval het aantal microgram verontreinigingen dat in 1 m3 lucht aanwezig is.
De afmetingen van stofdeeltjes worden dan weer aangeduid met 'um' wat staat voor micrometer.

Voor meer detail, zeker bij een matige of slechte luchtkwaliteit zult u gebruik moeten maken van een meting per afmeting, afhankelijk van de kwaliteit van uw stofmeter kunt u de grotte van de deeltjes en hun concentratie aflezen. Hierbij kunt u met de professionele fijnstofmeters een zestal verschillende afmetingen van stofdeeltjes en hun concentraties meten.

Bij het indelen van de fijnstof index tabel maken we onderscheid tussen de volgende grootte van de deeltjes:

 • » PM10: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer
 • » PM5: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 5 micrometer
 • » PM2,5: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer
 • » PM 1: deeltjes kleiner dan 1 micrometer (ultra-fijnstof).
 • » PM0,5: deeltjes kleiner dan 0,5 micrometer (ultra-fijnstof).
 • » PM0,3: deeltjes kleiner dan 0,3 micrometer (ultra-fijnstof).

De Norm van RIVM (Wettelijk vastgelegd)

 1. PM10 De dagelijkse concentratie fijn stof (PM10) is afhankelijk van het weer. In de steden zijn de concentraties overdag gemiddeld iets hoger dan 's nachts, vooral door de verkeersbijdrage. PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).
 2. PM2.5 De dagelijkse concentratie fijn stof (PM2.5) is afhankelijk van het weer. In de steden zijn de concentraties overdag gemiddeld iets hoger dan 's nachts, vooral door de verkeersbijdrage. PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.
 3. Alles kleiner dan PM2.5 is zeer schadelijk in hoge concentraties, zie onderstaande tabellen voor meer info

U kunt met de meeste fijnstofmeters verschillende concentraties meten:

 • » Meest gebruikte metingen zijn de concentraties: µg/m3 van PM 1, PM 2,5 en PM 10
 • » Particle count: totale aantal gemeten fijnstofdeeltjes in een ruimte met onderscheid van de stofdeeltjes per grootte

Index overzicht voor fijnstofnorm PM 2,5

Voor de fijnstofnorm gaat de overheid en het RIVM vooral uit van “Mass concentration”. Er worden verschillende normen gehanteerd als jaargemiddelde:

 • » Volgens EU richtlijnen:             PM10: 40 µg/m3 en PM2,5: 25 µg/m3
 • » World Health organisation:      PM10: 20 µg/m3 en PM2,5: 10 µg/m3
Ons advies is de volgende fijnstofnorm tabel te hanteren:
Concentraties luchtverontreiniging in microgram per kubieke meter 'm3' lucht.
Luchtkwaliteit PM2,5 PM10
Zeer goed < 10 μg/m³ < 20 μg/m³
Goed 10 - 15 μg/m³ 20 - 30 μg/m³
Gemiddeld / Matig 15 - 30 μg/m³ 30 - 50 μg/m³
Slecht 30 – 70 μg/m³ 50 – 150 μg/m³
Zeer slecht  > 70 μg/m³ > 150 μg/m³
» Bron: Luchtmeetnet

Vragen over deze fijnstof indextabel? Neem contact op


Mass concentration – EPA Air Quality Index (AQI)

Internationaal en dan met name in Amerika wordt een andere luchtkwaliteit index aangehouden met minder strenge normen.
Luchtkwaliteit PM2,5 PM10
Goed < 15 μg/m³ < 54 μg/m³
Gemiddeld 15 - 40 μg/m³ 55 – 154 μg/m³
Matig 40 - 65 μg/m³ 155 - 254 μg/m³
Slecht 65 - 150 μg/m³ 255 – 354 μg/m³
Zeer slecht   > 150 μg/m³ > 355 μg/m³
» Bron: EPA Air Quality Index

Particle count

Voor meer detail, zeker bij een matige of slechte score a.h.v. de fijnstof index kunt u gebruik maken van de instelling "Particle Count". Hierbij kunt u met 6 verschillende fijnstofkanalen het aantal stofdeeltjes tellen naar grootte. Dit is belangrijk ook voor uw keuze van de fijnstoffilter. Als u erg veel stofdeeltjes heeft van de allerfijnste soort dan heeft u ook een luchtfilter of zelfs een luchtwasser met een hogere prestatieklasse nodig om uw gezondheid daartegen te beschermen.

Referentiewaarden voor ultrafijnstof.
Let op! U kunt geen juridische waarde hechten aan onderstaande ultrafijnstoftabel. Wij hanteren deze tabel voor eigen gebruik.

Fijnstofdeeltje Groen Geel Rood
0.3um 0~100000 100001~250000 250001~500000
0.5um 0~35200 35200~87500 87501~175000
1.0um 0~8320 8321~20800 20801~41600
2.5um 0~545 546~1362 1363~2724
5.0um 0~193 194~483 484~966
10um 0~68 69~170 170~340
» Bron: Colandino.nl

U kunt met een zelfbouw fijnstofmeter met redelijke precisie onderzoeken in welke mate u last heeft van fijnstof en vervolgens naar stofdeeltjes grootte bepalen wat u moet of kunt verbteren aan uw omgeving of woning. U kunt bij Colandino.nl zien wat u met zelfbouw zeer betaalbaar kunt aanschaffen.

Kom je een leuke pagina of video tegen over "Fijnstof meten en fijnstometers" dan hoor ik het graag via mail en zal deze hier toevoegen.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK