Wat is Fijnstof

Wat moet u daar over weten?

En hoe meet je dat?


Fijn stof in Noord-Brabant: Reconstructie en het effect op de concentraties (2008)

"Deze studie is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de Fijn Stof (of PM10) problematiek in de Provincie Noord-Brabant en de relatie met het lopende Reconstructieproces. Dit laatste met name doordat de PM10 uitworp onderwerp geworden van discussies in het kader van de inspraak procedure voor de Milieu-Effect Rapportage van de reconstructieplannen voor de provincie Noord-Brabant. De Noord-Brabantse reconstructieplannen zijn medio 2005 vastgesteld. Lucht-kwaliteit is daarbij niet in beeld gebracht omdat:

  1. ten tijde van het opstellen van het koepelplan de fijnstof uit de veehouderij geen herkenbaar issue was. De veehouderij stond nog niet bekend als een belangrijke bron van fijn stof-emissies. In de richtlijnen voor het MER was dit onderdeel dan ook niet opgenomen.
  2. op dat moment stond de fijnstof-problematiek veel minder in de politiek-bestuurlijke be-langstelling dan thans het geval is. Dat komt door verschillende uitspraken van de Raad van State, waarbij bijvoorbeeld bouwactiviteiten zijn stilgelegd vanwege de overschrijding van o.a. de luchtkwaliteitsnormen voor Fijn Stof."

Download het rapport: e08010.pdf KLIK


Emissies, verspreiding en gezondheidseffecten van ultrafijnstof door wegverkeer (2009)

Epidemiologisch onderzoek wijst uit dat wonen nabij drukke verkeerswegen schadelijk is voor de gezondheid. Concentraties van PM 2.5 en PM 10 zijn echter slechts beperkt verhoogd (met enkele µg per m3) in vergelijking met andere locaties. De chemische samenstelling van fijnstof en het aantal ultrafijne deeltjes in de buurt van verkeerswegen is, respectievelijk afwijkend en hoger dan op andere locaties. Er zijn er sterke aanwijzingen dat specifieke deeltjesgrootte en -samenstelling van fijnstof waarschijnlijk bepalend zijn voor de gezondheidseffecten. Dit leidt internationaal tot een groeiende belangstelling naar het onderwerp ultrafijne deeltjes (UF).

Verschillende TNO onderdelen hebben expertise en een erkende positie op het gebied van voertuigemissies, meten van fijnstof, verspreiding van fijnstof en gezondheidseffecten van fijnstof. Binnen het project Ultra Fijnstof Onderzoek (UFO) zijn deze krachten gebundeld met als doel het probleem van ultrafijne deeltjes beter te kwantificeren en op basis daarvan het technologie- en mobiliteitsbeleid te ondersteunen op vermindering van de blootstelling aan UF.

Download - De bevindingen van UFO in het onderdeel “Emissies, verspreiding en gezondheidseffecten van ultrafijnstof door wegverkeer”


Kom je een leuke pagina of video tegen over "Fijnstof" dan hoor ik het graag via mail en zal deze hier toevoegen.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK