Waarnemingen door de Eeuwen heen

De Geschiedenis van het Weer

Weerhuisje.eu - Waarnemingen door de Eeuwen heen - De Geschiedenis van het Weer - Luke Howard (1774-1864)

De zee van lucht waarin wij leven en bewegen,
waarin de bliksem uit de hemel wordt gesmeed en
de vruchtmaar makende regen condenseert,
kan voor de vurige natuurliefhebber nooit iets zijn
dat hem onberoerd laat en niet tot nadenken stemt.
                                       Luke Howard (1774-1864)

Luke Howard (28 november 1772 - 21 maart 1864) was een Brits apotheker en chemisch fabrikant en meteoroloog met interesse in wetenschap.[1] Zijn blijvende bijdrage is de nomenclatuur voor wolken, die hij in 1802 voorstelde aan de Askesian Society.

Biografie en wetenschappelijk werk

Howard is geboren in Londen en leefde daar grotendeels. De periode 1824 tot 1852 bracht hij in Ackworth (Yorkshire) door. Hij werd gekozen als Fellow van de Royal Society in 1821. Hij was een Quaker, later veranderd in de Plymouth Brethren. Hij was van beroep apotheker. Zijn dochter Rachel richtte een school op in Ackworth, die een begraafplaats van de Plymouth Brethren bevat. Er is een Blue plaque te vinden van English Heritage die refereert aan Howard als "Namer of Clouds" op het adres Bruce Grove 7 in Tottenham, het huis waar hij op 91-jarige leeftijd overleed. De kerk in Tottenham waarbij hij uitgebreid bij betrokken was, samen met zijn zoon John Eliot Howard, ligt dicht bij het huis, op Tottenham High Road. Voorheen heette dit Brooks Street Meeting House, thans draagt het de naam Brook Street Chapel.

Vader van de meteorologie

Luke Howard wordt "de vader van de meteorologie" genoemd, vanwege zijn uitgebreide registraties van het weer in de omgeving van Londen van 1801 tot 1841 en zijn schrijfwerken, die de wetenschap van de meteorologie veranderden.
In zijn late twintiger jaren schreef hij Essay on the Modification of Clouds, die in 1803 werd gepubliceerd.[3] Hij benoemde de drie belangrijkste categorieën van wolken (cumulus, stratus en cirrus) en evenwel een reeks van tussentijdse en samengestelde wijzigingen, zoals cirrostratus en stratocumulus, om de overgangen tussen de voorkomende vormen inzichtelijk en mogelijk te maken. Hij beschreef het belang van wolken in de meteorologie als volgt:

           "Clouds are subject to certain distinct modifications, produced by the general causes which affect all the variations of the atmosphere; they are commonly as good visible indicators of the operation of these causes, as is the countenance of the state of a person's mind or body."
           "Vertaald: Wolken zijn onderhevig aan bepaalde verschillende wijzigingen, veroorzaakt door de algemene oorzaken die alle variaties van de atmosfeer beïnvloeden; ze zijn gewoonlijk goede zichtbare indicatoren van de werking van deze oorzaken, zoals het gelaat van de gemoedstoestand van een persoon of de gemoedstoestand van het lichaam."

In dit hoofdstuk heb ik getracht een overzicht te geven van iedereen die iets te maken heeft gehad met het voorspellen van het weer door de eeuwen heen.
Tot mijn eigen verwondering kan je heel ver in de geschiedenis teruggaan. De Egyptenarenen de Azteken hielden zich al bezig met het voorspellen van het weer.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK