De levensloop van een Onweersbui

Stormwinden en Tornado's

Iedere dag barsten er bijna 40000 onweersbuien los. De kracht van zo'n bui kan indrukwekkend zijn, als regen, hagel, stormwinden of een tornado losbarsten. Voor het ontstaan van een onweersbui zijn drie belangrijke ingrediënten nodig namelijk: vocht, onstabiliteit en opwaartse beweging. Er zijn drie stadia te onderscheiden: ontwikkeling, volgroeiing en uitdoving.

Wolkenvorming

Het ontwikkelingsstadium begint met warme, vochtige lucht die naar koelere lucht erboven stijgt. Terwijl de lucht afkoelt, vindt er condensatie plaats en ontstaan er wolken. Wanneer de convectie krachtig genoeg is, blijven de wolken zich ontwikkelen tot het Congestusstadium. Voor een verdere ontwikkeling moet er in de troposfeer op middelbare en hogere niveaus onstabiliteit voorkomen. De latente warmte uit het condensatieproces, zal de onstabiliteit versterken doordat zij de stijgende lucht opwarmt. Als het stadium van Cumulonimbus bereikt is, dan stopt deze pas met stijgen bij de tropopauze. Daar breidt de wolk zich zijwaarts uit, waardoor hij de vorm krijgt van een aambeeld. Op deze hoogte ligt de temperatuur ver onder 0° Celsius en daardoor bestaat de top uit ijskristallen. Soms dringt de stijgende lucht tot in de Stratosfeer. Zo'n doorgeschoten top kan wijzen op een zware bui of tornado.

Weerhuisje.eu - De levensloop van een Onweersbui - De levensloop van een bui begint met de opstijging van warme lucht, waarin condensatie plaatsvindt en wolken ontstaan. Bij een krachtige convectie kan de wolk zich ontwikkelen tot het Congestusstadium
Weerhuisje.eu - De levensloop van een Onweersbui - Is de wolk volgroeid, dan breidt de bovenkant zich uit en daalt de koele lucht neer

 

Weerhuisje.eu - De levensloop van een Onweersbui - Als deze neerwaartse stromingen de aanvoer van warme lucht blokkeren, dooft de onweersbui uit en blijven wat flarden Cirrus en kleine Altocumuluswolken achter

Buiig Weer

Weerhuisje.eu - De levensloop van een Onweersbui - Het aambeeld van een volgroeide onweersbui

Wanneer de lucht aan de top van de wolk afkoelt, begint zij te dalen en heeft zij het staduim van volwassenheid bereikt. De op- en neerwaartse beweging versterken het ontstaan van tegengestelde elektrische ladingen, die bliksem veroorzaken. Door de hitte van een bliksemontlading zet de lucht snel uit, waardoor een geluidsgolf ontstaat die wij als donder horen. De elektrische ladingen versterken in de wolk ook het proces van coalescentie, die de regenval doet toenemen. Volgroeide buien kunnen tot 100 mm regen per uur geven en overstomingen veroorzaken.

Weerhuisje.eu - De levensloop van een Onweersbui - Terwijl de bui in kracht afneemt, kan het aambeeld op grote hoogte worden weggeblazen

Tot de bijproducten horen hagel, tornado's en gevaarlijke winden: zogeheten microbursts. Als de neerwaartse sromingen in aantal en kracht toenemen, bereikt de bui het stadium dat hij uitdooft. De neerwaartse bewegingen verspreiden koude lucht over de grond die de aanvoer van warme, vochtige lucht naar de bui afsnijdt. De levensduur van een bui kan uiteenlopen van 15 minuten tot enkele uren.

 

Soorten Buien

Sommige buien ontstaan enkel als gevolg van convectie en hangen niet samen met een frontsysteem. Zij kunnen uit één of meerdere cellen bestaan. Een bui van één onweerscel ontwikkelt zich en verdwijnt snel. Meercellige onweders zijn clusters van buien die van elkaar afhankelijk zijn. De neerwaartse stromingen van iedere afzonderlijke bui verspreiden zich over de grond en dwingen de warme lucht daar op te stijgen. Als zich in de buurt andere buien bevinden, wordt hun ontwikkeling door die opwaartse bewegingen versterkt.

Weerhuisje.eu - De levensloop van een Onweersbui - Een buienlijn, zoals deze boven de Ivoorkust, ontstaat langs een koudefront en wordt hierdoor gevoed

Frontale onweders ontstaan in een lange rij langs een koudefront, een zogeheten buienlijn. Deze buien betrekken hun energie van het front. Ze bevatten veel vocht en kennen een hoge mate van opstuwing en onstabiliteit. Soms kunnen zich aan het einde sterke onweersbuien ontwikkelen. Deze supercellen kunnen enkele uren blijven bestaan, doordat een koudefront zorgt voor een constante stroom van koude lucht naar middelbare niveaus, die de onstabiliteit versterkt. Supercellen veroorzaken de meest verwoestende winden, hagelbuien en tornado's.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK