Duurzame energie - Wat kosten van een windturbine

Kosten van een windturbine

De kosten van een windturbine zijn ongeveer 1.500.000€ tot 2.500.000€, dit is sterk afhankelijk van de hoogte van een turbine. Per meter kost de windmolen bij benadering 25.000€. Een windturbine met een ashoogte van 60 m kost dus 60 x 25.000€ = 1.500.000€.

De uiteindelijke kosten van een windturbine worden voor het grootste deel bepaald door de plek waar hij geplaatst wordt. De windsnelheid verschilt van locatie tot locatie en hiermee ook de opbrengst/rendement van de turbine. In Nederland kan dit verschillen van 11 cent tot 18 cent per kilowattuur ( in 2009 heeft men met moderne windturbines in Nederland een kostenprijs van 6 cent per kilowattuur behaald), dit in vergelijking tot de kosten van fossiele brandstoffen ca 8 cent per kilowattuur. Deze kosten zijn inclusief onderhoud, verzekering, bouw en een afschrijving van 15 tot 20 jaar.

Dat is pas duurzaam ;)

De meest gebruikte moderne windturbines (vanaf bouwjaar 2006) hebben een vermogen van ca 3 MW. Dit vermogen wordt echter niet altijd opgewekt omdat dit afhankelijk is van de windkracht. Als we ervan uitgaan dat een gemiddeld gezin 3500 kW elektriciteit verbruikt per jaar, kan een windturbine zoals genoemd in bovenstaand voorbeeld (2402950 kW/h:3500 kW/h), 686 gezinnen van elektriciteit voorzien.

Als een windturbine één uur op volledig vermogen draait, noemt men dit een vollastuur.

Een windturbine wordt als rendabel gezien als hij minimaal 2200 vollasturen per jaar draait. Zoveel als mogelijk volllasturen draaien maakt de windturbine rendabel, het heeft echter ook een nadeel, door het draaien op optimaal vermogen ontstaat meer slijtage in de windturbine met als gevolg hiervan meer onderhoud.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK