Duurzame Energie

Duurzame energie en hernieuwbare energie; een pot nat?

Een gezond klimaat is onze beste garantie op een leefbare toekomst, zulke leuzen hoor je groene jongens weleens verkondigen. Uiteraard is daar niets mis mee, maar toch loont het de moeite om dergelijke stellingen met een korrel zout te nemen. Een gezond klimaat is namelijk een bijzonder relatief concept, zeker als je weet dat heel wat milieuactivisten goochelen met termen zoals duurzame energie en hernieuwbare energie. Het probleem? Ongeïnformeerde activisten beweren dat duurzame energie net hetzelfde is als hernieuwbare energie; dat is helemaal niet zo. De fout is begrijpelijk, maar je kan dat euvel zowat vergelijken met de stelling dat palmolie hetzelfde is als een fossiele brandstof. Het grote verschil tussen duurzame energie en hernieuwbare energie is de aard van de energiebron. Beide vormen kan je omschrijven als milieuvriendelijk, al moet je aangeven dat duurzame energie nog net dat streepje voor heeft. Bovendien worden duurzame energie en hernieuwbare energie voor verschillende doeleinden gebruikt. In ieder geval, laten we eerst even stilstaan bij het verschil.

Duurzame energie en hernieuwbare energie; het verschil!

Mens en Klimaat - Duurzame energie

In de zoektocht naar een leefbare toekomst voor onze kinderen besteden wetenschappers tijd en aandacht aan de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Alternatieve energiebronnen –als in; niet op basis van fossiele brandstoffen én zonder nadelige effecten voor het milieu- kan je grofweg indelen in twee groepen; bronnen op basis van duurzame energie enerzijds, en bronnen op basis van hernieuwbare energie anderzijds. Hou je de twee bovengenoemde criteria nog even in de gaten, dan moet je erkennen dat beide energiebronnen niet werken aan de hand van fossiele energie-opwekkers, maar dat enkel duurzame energie geen schade toebrengt aan de natuur. Een voorbeeld; duurzame energie wordt beschouwd als energie die steeds voorhanden is, een energiebron die je kan gebruiken zonder nadelige gevolgen. Denk zomaar aan zonne-, water- of windenergie. Dergelijke bronnen van duurzame energie zijn onuitputbaar en kunnen elektriciteit en warmte opwekken zonder het milieu kwaad te doen. Een bron van hernieuwbare energie kan je weliswaar opnieuw gebruiken, maar toch kan je hier niet spreken over onuitputbare voorraden. Wat dacht je van ontbossing? Bomen waarvan het hout in verwarmingsovens wordt gebruikt zijn een bron van hernieuwbare energie. Maar de houtkap én het verbrandingsproces zijn niet bepaald positief voor ons leefmilieu. Bovendien duurt het jaren voordat je het hele proces kan herhalen!

Duurzame energie en hernieuwbare energie; een ongelijke strijd?

Mens en Klimaat - Duurzame energie

Het is bijzonder moeilijk om te bepalen wat nu precies de beste bron van alternatieve energie is; zowel duurzame energie en hernieuwbare energie kennen enorme voordelen die gepaard gaan met addertjes onder het gras. Zo zou het bijzonder naïef zijn om halsstarrig vol te houden dat duurzame energie helemaal niet schadelijk is voor de planeet.

Om wind in energie om te zetten, moeten we een beroep doen op enorme turbines.
De bouw van zulke mastodonten past niet bepaald in een duurzaam plaatje; bovendien kan je grote vraagtekens plaatsen bij het materiaal dat er gebruikt wordt. Eerlijk is eerlijk; laten we het kostenplaatje ook niet uit het oog verliezen!

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK