Frontsystemen

Luchtmassa en fronten

Weerhuisje.eu - Frontsystemen - Het eerste teken van een frontsysteem kan de komst van Cirrusbewolking zijn

Terwijl luchtmassa's door winden rond de aarde bewegen, veroozaken zij het weer. Als een luchtmassa in een bepaald gebied aankomt, kan hij de daar aanwezige luchtmassa verdringen.

De grenzen tussen de verschillende soorten luchtmassa's noemt men fronten. Wanneer koude lucht warme lucht vervangt, is er een koudefront  voorbijgetrokken.

Een warmtefront ontstaat wanner warme lucht over koude lucht heen schuift. De wisselwerking tussen luchtmassa's kan lagedruksystemen doen ontstaan die aanleiding geven tot wisselvallig weer.

 

Warmtefronten

Weerhuisje.eu - Frontsystemen - Een warmtefront schuift over een laag koude lucht heen, waardoor wolken ontstaan die regen veroorzaken

Wanneer een warmtefront in een gebied van koude lucht komt, schuift het over de koude lucht heen en koelt het af. Er kan dan condensatie ontstaan en dus wolkenvorming ontstaan. De eerste wolken die voor het front verschijnen zijn gewoonlijk Cirruswolken die meestal gevolgd worden door wolken op middelbare hoogte. Daarna komt er dikke Stratusbewolking. Deze lagere bewolking brengt veel neerslag en kan vergezeld gaan van vrij krachtige wind. Zo een situatie kan wel een dag duren.

 

Koudefronten

Weerhuisje.eu - Frontsystemen - Een koudefront dwingt warme lucht snel te stijgen, waardoor krachtige convectie plaatsvindt, die tot onweer kan leiden

Koudefronten, die in het algemeen samenhangen met lagedrukgebieden, veroorzaken meestal turbulenter weer dan warmtefronten. Als een koudefront in een gebied met warme, minder zware lucht komt, wordt deze door de koude lucht met geweld opgetild.

Weerhuisje.eu - Frontsystemen - Vooral koudefronten hebben dikwijls ook een heel scherpe begrenzing

Hierdoor ontstaat een sterke convectie. Er kunnen dan grote Cumuluswolken en zelfs Cumulonimbuswolken ontstaan. Deze veroorzaken langs het front buien. Dit leidt tot een gebied met lage druk, met een sterke wind. Langs het front is de regenval het zwaarst en de wind het krachtigst. De wolken die erachter ontstaan leiden ook tot buien.

 

Cyclonale Bewegingen

Weerhuisje.eu - Frontsystemen - Occlusiefronten ontstaan in lagedruksystemen wanneer een koudefront wordt ingehaald door een warmtefront. Deze satellietopname toont zo'n front boven de Groot-Brittanië

Grote gebieden van lager druk kunnen ontstaan wanneer koude en wame lucht een roterend (ronddraaiend) weersysteem vormen: een cycloon. Wanneer twee luchtsoorten elkaar ontmoeten, stijgt de warme lucht op en wordt er een gebied met lage druk gevormd waarin zich wolken en neerslag ontwikkelen. De zwaardere, koude lucht wordt daar onder getrokken en de sneller bewegende koude lucht begint de warmere lucht in te halen en méér warme lucht omhoog te duwen. Terwijl de lucht stijgt en de luchtdruk daalt, wordt er steeds meer lucht bij het systeem betrokken. Zo ontwikkelen zich krachtige winden. Op het noordelijk halfrond draaien deze winden tegen de wijzers van de klok in rond het lagedrukgebied; in het zuiden met de wijzers mee. Ongeveer een dag later haalt het koudefront het warmtefont in. Hierdoor ontstaat een occlusiefront dat de toevoer van warme lucht afsnijdt. De lucht die boven het buiengebied is gestegen koelt geleidelijk af. De regen houdt op en de winden nemen af. De cyclonale circulatie dooft uit.

 

Anticyclonale Bewegingen

Hogedruksystemen zijn gewoonlijk het gevolg van lucht die daalt en vervolgens roteert of ronddraait (in het noorden met de wijzers mee en in het zuiden er tegenin). Zo'n systeem wordt soms een warm hogedrukgebied, ofwel een tropische cycloon genoemd. Hogedruksystemen komen ook voor in koude gebieden. In deze koude gebieden daalt de koude lucht (die zwaarder is dan warme lucht). En zo stijgt de luchtdruk. Dit gebeurt vaak in de winter, vooral tijdens een heldere hemel. Dit type hogedrukgebied wordt een koud hogedrukgebied genoemd.

 

Ontwikkeling van een occlusiefront

De ontwikkeling van een occlusiefront is hier door middel van 6 tekeningen schematisch voorgesteld.
Onwikkeling occlusiefront 1  1. Koude en warme lucht ontmoeten elkaar.

 

 

 

 

Ontstaan occlusiefront 2  2. De warme lucht schuift langzaam over de koude.
  Er ontstaat een gebied met lage druk waar het koudefront in schuift.

 

 

 

Ontstaan occlusiefront 3  3. De stijgende lucht leidt tot wolken en neerslag en het front begint te draaien.

 

 

 

 

Ontstaan occlusiefront 4  4. Het sneller bewegende koudefront begint het warmte front in te halen.
   Onder de stijgende lucht neemt de druk af en neemt de neerslag toe.

 

 

 

Ontstaan occlusiefront 5  5. Als het koudefront het warmtefront inhaalt, ontstaat een occlusiefront.
   Dit veroorzaakt wisselvallig en winderig weer.

 

 

 

Ontstaan occlusiefront 6  6. Het volledig ontwikkelde occlusiefront snijdt de toevoer van warme lucht af.
   Wind en neerslag nemen af.
   Als de twee luchtsoorten opnieuw bij elkaar komen, kan het proces weer opnieuw beginnen.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK